kursplanen, kursbeskrivningen, VFU-handboken och den nya versionen av VFU-portföljen. Länk till Serviceportalen kommer ni till via Lärarutbildningsportalen: su.se/vfu/vfu-portfolj. Du ska själv lägga till kursen VFU II i din portfölj och senast tre veckor före kursstart ska det vara möjligt.

8970

VFU-portföljen 2.0 för studenter. Gör så här. I menyn Min placering hittar du information om din placering. 1. Under rubriken Handledare ser du vem som är din handledare. Om uppgifterna stämmer bjuder du in befintlig handledare till din VFU-portfölj genom att klicka på Bjud in handledare brevid handledarens namn. 2.

3. Klicka på SKAPA DITT EDUID. 4. Fyll i din e-postadress och klicka på REGISTER FOR EDUID. Observera att du måste skriva in samma e-postadress som den din student har skickat inbjudan till. 5. VFU-portföljen 2.0 för studenter.

Vfu portfolj su

  1. Skattehemvist norge
  2. Cancer sista tiden

Sjukdom och frånvaro upp till två dagar. Student som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn en upp till två dagar i en vfu-kurs/4-veckorsperiod och ändå bedöms uppnå lärandemålen kan få godkänt betyg utan att dagarna behöver tas igen. VFU-PORTFÖLJEN Särskilda skäl vid VFU -placering . Frågor om VFU VFU information SU där du även hittar VFU-handboken studieresultat och med stöd av matrisen. Självvärderingen skriver studenten i sin VFU-portfölj senast ett dygn innan trepartssamtalet ska äga rum.

Digital portfölj för alla studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning Regionalt utvecklingscentrum och IT-avdelningen vid Stockholms universitet deltar. En helt ny bedömningsmodell för VFU kommer att användas, detta enligt ett 

Här lägger du in en kort beskrivning av hur Dokumentation i digital VFU-portfölj Samtliga uppgifter i VFU portföljen är obligatoriska. Senast 190503 kl.

Vfu portfolj su

5 Handledare och VFU-kurslärare kan själva gå ur en portfölj från sin startsida Explorer 9) - Datum och tid Mejla uppgifterna till Helpdesk helpdesk@it.su.se.

Vfu-rapporten finns i din Vfu-portfölj. För att handledaren ska kunna fylla i Vfu-rapporten måste du bjuda in handledaren, och handledaren måste sedan skapa ett EduID konto (se guide i Serviceportalen på SU:s hemsida). 5 (15) Kursbeskrivning, VFU IV, Våren 2017 2017-02-09 Uppgifter under VFU VFU-rapport VFU-portfölj Reflektionsseminarium: 31/5 kl. 9-12 och 13-16 i sal BUV 101 grupp A. EXA1 Individuell skriftlig examination i VFU-portfölj, 0,5 hp Du kommer att påbörja en digital VFU-portfölj i kursen som du kommer till genom att logga in på sidan www.vfu.su.se Introduktion till VFU-portföljen får du på det inledande seminariet. Du kommer att använda din VFU-portfölj under hela utbildningstiden.

Vfu portfolj su

Det innebär att vi har ansvar för olika delar av VFUn. MND ansvarar för kursinnehållet och informationen i VFU-portföljen. 1 (2) 2020-04-24 Dnr SU FV-1.1.2-1951-20 VFU-kollegiet Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT20 De programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna har kommit överens om följande VFU-portföljen Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Prior nilsson evolve

1. Under rubriken Handledare ser du vem som är din handledare. Om uppgifterna stämmer bjuder du in befintlig handledare till din VFU-portfölj genom att klicka på Bjud in handledare brevid handledarens namn. 2. Om du i egenskap av kurslärare eller kursansvarig har tillgång till både VFU-portföljen och VFU-portalen, klickar du på figuren längst upp till höger när du är inloggad i VFU-portföljen och väljer Gå till VFU-portalen.

Uppgift 3 Februari - maj VFU -portfölj. Uppgift 4. Självvärdering läggs in i anslutning till trepartssamtal Handlingsplan I din VFU-portfölj finns en flik ”Handlingsplan”.
Avstand på engelsk

stipendium doktorandi
svensk fond och forsakring vasteras
indicier engelska
ilo international classification of radiographs of pneumoconioses
bga malmo

Ny version av VFU-portföljen!. Nyheter. Release den 27/ 8 Studenten lägger själv till sin VFU- kurs Möjlighet att ladda upp Mp4 (filma med mobil) Lättare att 

Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet . Author: villa Keywords: Multimall - Su … Ansökan ska då ha inkommit till VFU-administrationen via din VFU-sida i VFU-portföljen. Ansökningar som inkommer efter sista datum avslås per automatik utan undantag. Här kan du se en instruktionsfilm om hur du går tillväga: Ansöka om byte av kommun i VFU-portföljen.


Ringklocka till kobratelefon
master ekonomista skracenica na engleskom

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  

inför VFU. De har till exempel VFU-samordnare som är ett väldigt bra stöd. Studenterna gör tillsammans med oss VFU-planer med tydliga förväntningar och mål. Vi vill också använda det vi kallar närhetsprincipen, att det är nära till deras verksamhet och enkelt att träffa studenter, samordnare och lärare. Det underlättar VFU-administration – logga in. För studenter. Sök partnerområde; Logga in som student; Mina bedömningsunderlag; Webbplatsen administreras med Artologik Global PROGRAM VID INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER : Välj ditt program för att komma vidare: Arbetsterapeutprogrammet: Audionomprogrammet Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo en lathund för student Du skapar din VFU-portfölj På ingångssidan mondo.su.se ligger i högerspalten, innan du loggar   26 okt 2018 Visionen är alltså att alla studenter på SU ska ha endast en digital rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU-portfölj) som tillhör programmet,  About; Portfolio; Blog; Contacts Covid-19 – information till studenter och medarbetare. www.su.se Sign in to check out Infocenter hittar du på entréplan i Studenthuset samt via e-post: info@su.se, VFU-portalen och VFU-portföljen - Desde el año 1993 más de 1100 compañías de reciclaje han instalado los equipos SEDA en todo el mundo, que se caracterizan por su: Seguridad: Instalación  Kursstart 3 februari 2020 klockan 08 i Sahlgrens aula, SU/S.

VFU-portföljen portfoljvfu@su.se VFU-portalen portalvfu@su.se REGION STOCKHOLM Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Välj lärosäte Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan Kungliga Tekniska högskolan Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet Södertörns högskola. VFU-handboken; VFU-portfölj. I VFU-portföljen lägger du upp VFU-kursens innehåll, studenternas kursuppgifter, VFU-rapport med mera. Även trepartssamtalen administreras här.

Acceptera inbjudan från din VFU-student, om du är VFU-handledare. 2. Klicka på EduID på vfu.su.se.