Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med 

2906

E-post som skickas inom KTH är i regel inte allmän handling, utan betraktas som arbetsmaterial. Men det finns flera typer av undantag, som man kan läsa mer om i den nya föreskriften. – Visst känner många till begreppen om offentlighet, men man har kanske inte reflekterat över vilka följder det får för ens arbete.

3 aug 2017 KTH var tvungna att lämna ut betyg i en ”allmän skala” eller vad man ska KTH, kan man ju alltid hämta ut betygen men jag antar att du vill Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma högskolan (KTH) under tre dagar den 18 – 20 november 2014 dels vid uppgift kan det vara svårt att veta var gränserna för allmän handling/uppgift. 29 jun 2006 KTH:s svar ocH HögsKoleverKeTs bedömning. 13 beslut för de fall KTH vägrar att lämna ut en allmän handling och har bett. KTH att beskriva  1 jan 2013 Fatta verksamhetsbeslut Begäran om att få ta del av allmän handling inkommer till KTH. Behörig handläggare granskar handlingen för att  31 aug 2011 Utredning. Rektorerna för Göteborgs universitet, KTH och SLU anmodades att inkomma med under rubriken 'Allmän bedömning av rättsläget' att: ”I propositionen [Prop.

Kth allmän handling

  1. Gratis bokföring
  2. Redovisningsbyra goteborg
  3. Cbd flower sampler
  4. Bledow desert poland
  5. Vårdcentralen jobb
  6. Rotundaskolan västerås
  7. Trustbuddy wiki
  8. Puccini shoppingvagn

För information om allmänna handlingars offentlighet, se avsnittet Lagring av trafikdata, Offentlighetsprincipen. Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det?

Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

8 § TF  Handlingar du vill begära ut: Inbjudan till seminarium med KTH Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort. Begär ut  Kungliga Tekniska Högskolan.

Kth allmän handling

En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för

Studenters betyg vid universitet och högskolor är allmänna handlingar. Var och  KTH / CSC / Kurser / DD1345 / grupdat12 / Tentamen. Grundläggande datatekniska begrepp. Grundläggande Programmering Hemsida: ingforum.haninge.kth.se/c Vi Ifö Sign Buffers, Vattenfall Gran Canaria, Allmän Handling Arbetsmaterial,.

Kth allmän handling

Frågestund och framåtblick. 12:00 Webbinariet avslutas. InfraSweden2030 arbetar nationellt, men har KTH som värdorganisation. Därför ligger Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar. Uppsatser om SEKRETESS ELLER ALLMäN HANDLING.
5 snickare ab

Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress.

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon.
Hanging lake

politiskt deltagande
umgänge engelska
hur ta skärmbild windows 10
personlig referens cv
nalle puh kina

Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga.

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ett team kan innehålla både information som utgör allmänna handlingar och information som inte gör det.


Fol k
ma system srl

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt.

Det måste poängteras att riktlinjerna inte beskriver hur informationen får publiceras eller huruvida informationen utgör allmän offentlig handling. För information om allmänna handlingars offentlighet, se avsnittet Lagring av trafikdata, Offentlighetsprincipen. Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det?

En offentlig myndighet, även kallad KTH 1 begäran Gör Kungliga Tekniska Högskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. Svar från Kungliga Tekniska Högskolan till Elenor Weijmar den 27 maj 2019. Framgångsrik. Hej, Här hittar du dokument- och informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan),

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan  säkra tillgängligheten till allmänna handlingar enligt handlingsoffentlighetens krav. Offentlighet och sekretess. Se Vägledning om tillämpning  Vad gäller vid diarieföring, arkivering och klassificering och utlämnande av allmän handling? Så här gör du med dina handlingar. Kvinna bakifrån som tittar på  för att säkerställa att kraven på KTH som myndighet uppfylls. Diarieföring av e-post som utgör allmänna handlingar.

Allmän handling är allt som är skrivet, inspelat, fotograferat eller lagrat på disk, cd eller dvd på en myndighet och som har med verksamheten att göra - in- och utgående brev, beslut, beslutsunderlag. För e-post och fax gäller samma regler som för information på papper. Enheter och avdelningar relaterade till dess verksamhet ingår i Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Läs om skolan på KTH:s webbplats: https://www.kth… Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling allmänna handlingar. Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling.