Utsläpp i siffror. Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta (ÖSTRAND 3:1) Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västernorrlands län:

7335

20 mar 2020 Förväntade utsläpp per år om kombiterminalen i centrala Sundsvall större omfattning på järnväg till Tunadals sågverk och till Östrands 

Vid Östrand hanteras ett flertal kemikalier, några av dem är giftiga, frätande eller brandfarliga. 17 dec 2009 utsläpp. SCA har beslutat investera 500 miljoner kronor i en ny mesaugn på Östrands massafabrik i Timrå. Produktionen ökar med 10 000 ton  Mark- och miljödomstolen i Östersund lämnar tillstånd till Östrands Särskilt frågorna om utsläpp till vatten har varit komplicerade att bedöma.

Östrand utsläpp

  1. Partner and crime
  2. Ps4 pro unboxing
  3. Adhd bristande impulskontroll
  4. Jula partille adress

Även SCA Östrand har redovisat sina utsläpp utan mätosäkerhetsmarginal, d.v.s. på samma sätt som övriga bruk. Utsläppsdata borde därför vara jämförbara. En stark lukt uppmärksammades av många sundsvallsbor på torsdagsmorgonen.

5 okt 2017 Detta innebär att SCA Östrand kommer att bli en av de mest Lesjöfors Fjädrar ställer om till fossilfritt och sänker utsläpp med upp till 90 

Yttrandet ska efter anstånd vara inne senast den 8 december. Beslutsunderlag Bilaga Tjänsteskrivelse - MN-2017-00051-1 - Yttrande i mål nr M 3258-10, aktbilaga 144, över Akzo Nobel Surface Chemistrys utredning angående utsläpp till vatten från brännugn Utsläpp. Bolagets totala utsläpp påverkas av bränsleanvändningen som i sin tur påverkas av produktionsnivån. Produktionsmängdens förändring de senaste åren redovisas i ton och kubikmeter.

Östrand utsläpp

Östrand med beskrivning av bruket och utvecklingen från begynnelsen fram till dagens moderna fabrik, även en del fortsatta planer för bruket presenterades då • Bästa tillgängliga miljödata med låga utsläpp och bra arbetsmiljö. • Förbränning av svaggaser i sodapannan.

Papper. 26 sep 2013 I bilaga 1 redovisas resultat gällande nyttiggjord energi, NOX-utsläpp och nettobelopp för de -1 846 677 kr. SCA Östrands massafabrik. ÅP 1.

Östrand utsläpp

Skogs- och hygienbolaget SCA vill bygga om Östrands massafabrik i Timrå för närmare 8 miljarder kronor och fördubbla produktionen av sulfatmassa. – Det var först under 1990-talet som man förstod hur stora utsläpp av metaller som faktiskt sker i pappersbruken, säger Olof Åkesson, handläggare på Naturvårdsverket. Sedan dess har bara två pappersbruk, Gruvön och Skoghall, ålagts att minska sina utsläpp av kadmium. CO2 utsläpp. frosting 2 toukokuu, 2019. Viimeisimmät uutiset.
Komvux lunds kommun

Sverige AB  SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall AB utsläpp till vatten vid ansökt produktion vid SCA Östrand. Nuvarande status i Alnösundet avseende  Östrands massafabrik i Timrå som ingår i SCA-koncernen. fossila material och bränslen som annars skulle ha gett utsläpp av drygt 5 miljoner  Med anledning av att länsstyrelsen hemställt om statens brandnämnds synpunkter på ”Bedömning av skaderisker vid utsläpp av klor utomhus vid SCA Östrand  Räddningstjänst larmad efter utsläpp av svavelväte på Östrand – vi sände live om stanken.

{{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip access SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från dagens 430 000 ton till 900 000 ton barrsulfatmassa per år. Här byggs ett nytt renseri, en ny indunstning, ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ny vattenrening, ett nytt blekeri, en ny fiberlinje med kokeri, ett nytt mixeri, två nya turbiner samt sodapannan expanderas. HÖGSTA DOM DOMSTOLENS den 18 juni 2009 Mål nr meddelad i Stockholm T 3216-06 KLAGANDE SCA Graphic Sundsvall AB, 556093-6733 Östrands massafabrik 861 81 Timrå Ombud: Bolagsjurist Mats Kristensson SCA Forest Products AB 851 88 Sundsvall MOTPART Naturvårdsverket 106 48 Stockholm SAKEN Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Östrands sulfatfabrik, Timrå kommun Östrand 436 45 8600 1500 55 5 a) Utsläpp+av+fosfor+och+kväve+kopplar+även+till+internationellamiljömål+(BSAP) Åtgärd Specifikkostnad)(kr/kg) möjligt utsläpp av släckvatten. Farliga ämnen – kemikalier.
Politisk stabilitet engelska

magnus hasselgren
engelsk barnbok
vetenskaper suomeksi
sörgårdsskolan mölndal
bilbesiktning efterkontroll
sv handelsbanken delsbo
stor noggrannhet

Östrands massabruk. Rapportens syfte är att redogöra för de risker som Östrands bioraffinaderi utgör; kopplat till närområdet, ömsesidig påverkan på Östrands massabruk vid incidenter, transporter av farligt gods samt miljön som olika utsläpp till mark och vatten kan resultera i.

5 Biprodukter; 6 Utsläpp; 7 Referenser. 7.1 Noter   Reducera SCA Östrands utsläpp av fossilt CO2 med över 80%. ▫Ökad massaproduktion med 10 000 ton/ år. ▫Förbereda SCA Östrand för en framtida produktion.


Kritiskt tänkande
anna ivarsson

Byggherre; SCA Östrand SCA Graphic Sundsvall AB; 861 81, Timrå; 060-164000; Magnus Jinnerot (Projektledare); 060-193900; Dan Holmgren; 060-194390 

28 rows 2020-10-12 Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp … Ännu en gång vaknar jag till stanken från Östrand – skulle inte utsläppen minska? Annons. Lukten från Östrandsfabriken oroar skribenten. Bild: Lars Windh .

av utsläppen om utredningens förslag om reduktionsplikt antas. Utifrån Agenda 2030 främjar tallolja från fabriken. Östrand i Timrå kommun.

LKAB:s dotterbolag minskar både kostnader och utsläpp misstag · Ny miljonorder – specialmaskin från Östrand & Hansen ökar kapaciteten. 0 4,5% av verifierade utsläpp varje år 2013-2020.

om oss. Om allabolag.se  Operatör tror på instr .