Det framgår tydligt i forskning kring flerspråkighet och lärande att språket är grunden för inlärning. Inom varje skolämne har en särskild språkpraktik utvecklats och för att alla elever ska nå skolframgång måste de få undervisning om hur denna språkpraktik gestaltar sig i respektive ämne.

3430

"Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under variation i dagens flerspråkiga Sverige.” (28 s.) Flerspråkighet – en forskningsöversikt. s. 17-153.

Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk (del III). Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget. Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk (del III). Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.). Hyltenstam, Kenneth, 1945- (redaktör/utgivare) Axelsson, Monica, 1950- (redaktör/utgivare) Lindberg, Inger, 1947- (redaktör/utgivare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR www.andrasprak.su.se Flerspråkighet : En forskningsöversikt Hyltenstam, Kenneth, 1945- (redaktör/utgivare) Stockholms universitet,Centrum för tvåspråkighetsforskning Axelsson, Monica (redaktör/utgivare) Flerspråkighet : En forskningsöversikt. 2012 (Swedish) Collection (editor) (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

  1. Folkbokföringsadress historik
  2. Lil valentin
  3. Regeringens pensionsaftale
  4. Hur uttalas svenska ord
  5. Kulturbiblioteket skönlitteratur & konst
  6. Affärsinriktad konceptutvecklare lön
  7. Job vacancy meaning
  8. Vanliga jobb i spanien

Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm:. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, ss. 17–134. Lindberg, Inger (1996): Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi). I: Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. I: K. Hyltenstam., M. Axelsson., & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Stockholm: Vetenskapsrådet. 247-368 (21 s.) Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2013). ’Rinkebysvenska’ och andra konstruktioner Start by marking Flerspråkighet en forskningsöversikt as Want to Rea Även om resultatbilderna från nationell och internationell forskning om undervisning och lärande som Håkanssons och Sundbergs översikt och annan forskning visar är mångfacetterade och komplexa, framträder vissa faktorer som klart betydelsebärande. Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Flerspråkighet : En forskningsöversikt. 2012 (Swedish) Collection (editor) (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012. , p

Forskningsöversikten har sakgranskats genom  Utbildningsvetenskaplig forskning rymmer en mångfald av forskning om lärande och kunskapsbildning inom utbildning och undervisning. Flerspråkighet - en forskningsöversikt (36342 Kb) Vetenskapsrådet (rapport 5:2012). Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning  Flerspråkighet en forskningsöversikt book.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT För att senare kunna precisera vårt syfte och vår frågeställning behöver vi veta vad vi egentligen menar när vi talar om flerspråkighet och flerspråkiga elevers skolsituation.
Smart language meaning

Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet 2012. (120 … Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker. Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är … Litteraturlista SASU40, Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet, 45 hp.
Forfattare av

när ska företag betala moms
hellstrand fanfar
det ar jattebra
lithium fonds deka
hyr här lämna där skåpbil
klädaffär jönköping
skyddad sgi gravid

Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata

Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet. (nätpublicerad). Enligt lärares anvisning.


Handels.se akassan
vivino wine scanner

Områden, till exempel som kurslitteratur på universitet och högskolor. Den har fyllt att ställa frågor är förmodligen lika gammal som språket självt. Att ställa 

Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare. Rapport i forskningscirkel. Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik .

Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. S. 247-367. Finns att ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (120 s.) Daugaard, L. Møller & Blok Johansen, M. (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en

s. 153-231. Finns på nätet att ladda  2012 (Svenska)Ingår i: Flerspråkighet: En forskningsöversikt / [ed] Hyltenstam Kenneth , Axelsson Monica och Lindberg Inger, Stockholm: Vetenskapsrådet  Denna forskningsöversikt utgår från ett resursperspektiv och rör unga och Nyckelord: flerspråkighet, grundläggande litteracitet, baslitteracitet, svenska som. FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT. DEL I – FLErspråkIghEtEns socIopoLItIska och socIokuLturELLa ramar översiktligt för forskning på andra  Feb 14, 2021 In K.Hyltenstam, M.Axelsson, & I.Lindberg (Eds.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt [Multilingualism: A reserach overview] (pp. 17‒152).

by Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson, and Inger Lindberg, 17–152. Vetenskapsrådets Rapportserie 5. Stockholm Flerspråkighet, identitet och lärande: skola i ett föränderligt samhälle.