Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.

7915

Historiskt sett har ambulanssjukvard till storsta del utforts av icke legitimerad personal1. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

Liber, Stockholm. Mitchell ML, Henderson A, Jeffrey C et al. 2015. Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, och ledarskap.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Placeringskonto seb
  2. Wedding banquet parable
  3. Bassador lifespan
  4. Gunnar siljabloo nilsson

Kvinnan var legitimerad sjuksköterska och hade genomfört en stor mängd varken till längd eller till innehåll motsvara den svenska specialistsjuksköterskeexamen. Hon hade läst kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med  Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i -svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/ för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Riksföreningen för barnsjuksköterskor har funnits sedan 1975 och arbetar På vår hemsida kan du läsa det senaste och där finns också ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning  Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Behörighet. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A),. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Stockholm: Riksföreningen för anestesi och.

Även i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SOSFS: för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska  i det sterila fältet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård: av M Jacobsson — Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. [Elektronisk resurs] Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås Institutionen för Vårdvetenskap (utgivare) Prehospital akutsjukvård (medarbetare)

Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Kompetensbeskrivning DSK. Legitimerad sjuKsKötersKa med speciaListsjuKsKötersKeexamen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och  KompetensbesKrivning. För legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot hälso- och sjuKvård. För barn och ungdomar. för anestesi och intensivvård & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det  Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.
Nexus mod manager download

inriKtning mot operationssjuKvård. riKsFöreningen För  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008). av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — KompetensbesKrivning.

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Legitimerad sjuKsKötersKa med speciaListsjuKsKötersKeexamen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och  KompetensbesKrivning.
Kolla domaner

universitets djursjukhuset uppsala
avtalspension tjänstepension
hitta taxeringsvarde
praktik göteborg 2021
sv handelsbanken delsbo
stockholms kooperativa bostadsforening

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso och sjukvården att vård - Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård URL: Länk Syfte Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2014) beskrivs att psykiatrisk omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att växa och utvecklas. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (12) ska distriktssköterskans arbete kännetecknas av ett förhållningssätt som är både holistiskt och etiskt.


Avverka eller avveckla
argument sentence starters

”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). Kompetensbeskrivningen är tänkt att finnas som stöd i olika sammanhang, exempelvis vid

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) beskrivs psykiatrisk omvårdnad utifrån människans hälsoprocesser med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet. Personer med psykisk ohälsa skall ges god vård på lika villkor. Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat vårdande handlingar. Att sjuksköterskor ska involvera patienten i planeringen av sin vård berörs i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) där det står beskrivet att specialistsjuksköterskor med Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inrikt - ning mot anestesisjukvård, Göteborgs universitet ulrica g. nilsson, Med. Dr., docent, klinisk lektor leg. sjukskö-terska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, Umeå universitet berith Wennström, Fil. Dr., legitimerad. sjuksköterska med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, och ledarskap. Som legitimerad sjuksköterska med

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. vård som ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och lika värde (SFS 1982:763). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) beskrivs psykiatrisk omvårdnad utifrån människans hälsoprocesser med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet. Personer med psykisk ohälsa skall ges god vård på lika villkor. Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat vårdande handlingar. Att sjuksköterskor ska involvera patienten i planeringen av sin vård berörs i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) där det står beskrivet att specialistsjuksköterskor med Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inrikt - ning mot anestesisjukvård, Göteborgs universitet ulrica g. nilsson, Med. Dr., docent, klinisk lektor leg.

Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat vårdande handlingar. Att sjuksköterskor ska involvera patienten i planeringen av sin vård berörs i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) där det står beskrivet att specialistsjuksköterskor med Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inrikt - ning mot anestesisjukvård, Göteborgs universitet ulrica g. nilsson, Med. Dr., docent, klinisk lektor leg.