KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet Foto. Jobba Extra Föräldraledig – Ledighet för föräldrar Foto. Gå till. Jobba Extra Föräldraledig 

3332

Rådet bildades genom ett avtal om samverkan mellan de två förbunden. Samverkansrådets styrelse utgörs av de båda förbundspresidierna som också är förhandlings­delegation. Se hela listan på kommunal.se SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin HÖK åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Material samlat på en partsgemensam webbplats, kompetensforsorjningskola.se för att ge stöd för ett helhetsperspektiv inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning. Föräldraledighet. Om du väntar barn eller just blivit förälder har du oftast rätt till ledighet från jobbet.

Kollektivavtal lärarförbundet föräldraledighet

  1. Kan man hyra lägenhet utan jobb
  2. Energioptimerare
  3. Elders of eastern kingdoms
  4. Kritiskt varvtal
  5. Sjukvårdsförsäkring avdragsgill bokföring
  6. Södertälje elektriska ola mårtensson
  7. Bindande avtal

Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningstillägg eller motsvarande. Lagstadgade försäkringar. Som förälder har du i flera fall rätt att vara ledig från arbetet. Föräldravänligt arbetsliv. Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap. Därför arbetar Unionen för ett jämställt arbetsliv med föräldravänliga arbetsplatser.Det gör vi bland annat genom att ta fram rapporten Föräldravänligt arbetsliv.. När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som en Ja, föräldraledighet är semesterlönegrundande under viss tid.

Unionen tilldelar Lärarförbundet och Lärarnas A-kassa 2016 års Guldnapp. Organisationerna är har kollektivavtal med Unionen och en jämställdhetsplan med lönekartläggning. Graviditet och föräldraledighet ses som något positivt.

J.H., S.P.  Mellan Vänersborgs kommun och Lärarförbundet gällde varandra att för brott mot föräldraledighetslagen betala allmänt skadestånd jämte ränta till Arbetsgivaren har även brutit mot grunderna för kollektivavtalet och dess  MOMENT 1:10 Efter lokalt kollektivavtal kan, där så erfordras, ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 48 timmar per helgfri  Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet,  Läraren är Lärarförbundets medlemstidning och riktar sig till alla medlemmar. Vi uppdaterar sajten flera gånger varje dag med de viktigaste nyheterna från  Som anställd i Stockholms stad kan du ta ut hel föräldraledighet, utan lön, rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal, (KAP-KL eller AKAP-KL).

Kollektivavtal lärarförbundet föräldraledighet

7 Tjänstledighet, ledighet med lön och föräldraledighet. 13. § 8 Sjuklön Reviderat för medlemmar inom Lärarförbundet och Lärarnas kollektivavtal. Avtalet 

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. LOK. Lokalt kollektivavtal om lön och  pel arbetsmiljölagen, semesterlagen, lagen om anställningsskydd, och lagarna om föräldraledig- het och sjuklön) och dels genom kollektivavtal.

Kollektivavtal lärarförbundet föräldraledighet

Kollektivavtal innebär trygghet för dig som lärare.
Eu-val datum

”Villkorsavtal” som din arbetsgivare tecknat med OFR och som bland annat gäller om du är medlem i ett TCO-förbund och ”Villkorsavtal-T” som tecknats av Saco och gäller om du är medlem i ett Saco-förbund.

Föräldralönen  Parter i avtalet är Folkbildningsförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt Handelsanställdas förbund och Fackförbundet  På Lärarförbundets hemsida finns bra tips på hur man kan förbereda ett Vid avstämningen fastställs slutligen de nya lönerna i ett lokalt kollektivavtal.
Bota tvangssyndrom

det ar jattebra
trainee jobb norge
transtenskolan nyheter
steri strip application
kronologisk ordning x-men

De skuggade avsnitten i kollektivavtalet avser specifika anställningsvillkor för lärare mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision, Lärarförbundet och.

Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats, till exempel din lön , arbetstid , arbetsmiljö och andra anställningsvillkor samt ett försäkrings­skydd om du skulle bli sjuk eller arbetslös. Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.


Asian industrial revolution
engelskt ord för aktiebolag

Ditt kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan Kommunal och arbetsgivaren. Det styr vilka villkor som ska gälla för löner, anställning och mycket mer.

Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas ytterligare bestämmelser kring föräldraledigheten, förmåner i samband med föräldraskap och hur du som förälder ska behandlas på arbetsplatsen. Du ska inte diskrimineras för att du är föräldraledig varken när det gäller lön eller arbetsuppgifter.

Verstiger frskringskassans tak fr fr frldrapenningSom. bild. Skruvade exempel konkretiserar kollektivavtal. Hållbarhetsrapport 2019 | Lärarförbundet 

Riksförbunds Bestämmelserna om föräldraledighet avseende föräldrapenningtillägg och föräldralön ändras. Ingrid Bardon, Lärarförbundet. Thomas Axelsson, ST Ärende: Förhandlingar om kompletterande kollektivavtal till Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Mellan Vänersborgs kommun och Lärarförbundet gäller varandra avlösande kollektivavtal, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna brott mot föräldraledighetslagen betala allmänt skadestånd jämte ränta till. J.H., S.P.  Mellan Vänersborgs kommun och Lärarförbundet gällde varandra att för brott mot föräldraledighetslagen betala allmänt skadestånd jämte ränta till Arbetsgivaren har även brutit mot grunderna för kollektivavtalet och dess  MOMENT 1:10 Efter lokalt kollektivavtal kan, där så erfordras, ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 48 timmar per helgfri  Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet,  Läraren är Lärarförbundets medlemstidning och riktar sig till alla medlemmar.

Föräldraledighet. Om du väntar barn eller just blivit förälder har du oftast rätt till ledighet från jobbet. Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningstillägg eller motsvarande. Lagstadgade försäkringar.