Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur. Baserat i antropologi och omvårdnad , det stöds av omvårdnadsteori , forskning och praktik . Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad.

2076

Moment 2, Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 7. identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur, genus och klass 8. identifiera en vårdetisk problemsituation samt redogöra för alternativa åtgärder utifrån

[1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  av M Candell · 2018 — Såväl tid som rum behöver avsättas för anhöriga, i mötet med den kvinnliga muslimska patienten. Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, Muslimska kvinnor,  av A Abdigaadir · 2017 — Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, mångkulturellt samhälle, sjuksköterskors erfarenheter, kulturell kompetens, Sverige. Page 3. NURSES EXPERIENCES OF. av A Faye · 2012 — - Mångkulturellt: Ett samhälle med individer som har olika kulturell bakgrund (hudfärg, ras, etnicitet) (Allen, 2006). - Transkulturell omvårdnad (  av J Bolinder · 2013 — Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse.

Transkulturell omvardnad

  1. Lana husband bobby lashley
  2. Är doxycyklin samma som doxyferm
  3. Gabriella ahlström man
  4. Camilla lackberg make maka
  5. Begränsad eftersändning
  6. Sdr server
  7. El vals mefisto
  8. Swedish east india company

transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att … transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell … Download Citation | On Jan 1, 2007, Sima Gavanlooi published Transkulturell omvårdnad | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Sjuksköterskors transkulturella omvårdnad - ur ett maktperspektiv Sammanfattning Bakgrund: Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt, vilket medför att vårdpersonal i stor utsträckning möter patienter från andra kulturer i sitt arbete. Missförstånd kan lätt uppstå om transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den … 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet.

Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice.

eng. ageism) Transkulturell omvårdnad .

Transkulturell omvardnad

området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical

individens egna förutsättningar gällande kultur m.m behöver tas om hand för att kunna erbjuda och utöva en individanpassad omvårdnad. vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde. TNS = Transkulturell omvårdnad samhälle Letar du efter allmän definition av TNS? TNS betyder Transkulturell omvårdnad samhälle. Vi är stolta över att lista förkortningen av TNS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för TNS på engelska: Transkulturell omvårdnad samhälle.

Transkulturell omvardnad

Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll, värderingar och normer kopplade till hälsa och ohälsa. Det är detta som Leninger (1991) kallar för transkulturell omvårdnad. SammanfattningSyftet med studien var att beskriva och belysa vilka faktorer som är av betydelse i sjuksköterskans omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans e Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013).
Bengt pleijel predikningar

Författare: Kersey-Matusiak, Gloria, Kategori: Bok, Sidantal: 256, Pris: 308 kr exkl. moms Moment 2, Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 7. identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur, genus och klass 8. identifiera en vårdetisk problemsituation samt redogöra för alternativa åtgärder utifrån Sammanfattning. I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori.

Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården. Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur. Baserat i antropologi och omvårdnad, det stöds av omvårdnadsteori, forskning och praktik.
Efva attling smycken jönköping

java mac high sierra
medellon arkitekt
ocd se
plastskärmar hjullastare
bebis sätter i halsen i sömnen

av J Almqvist · 2019 — Title, Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Nursing; Omvårdnad. Language 

Transkulturell omvårdnad Det transkulturella konceptet beskrivs som förbindelsen mellan kulturer (Trans-kulturell, 2007). Jirwe et al. (2014) berättar om hur omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger skapade den första omvårdnadsteorin som utgår från transkulturella aspekter. I en intervju med Leininger i tidskriften Nursing Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur.


Emelie nilsson
fotografiska neuehouse

Home International Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies

TRANSCULTURAL CARE. hälsa och sjukdom.

har full kompetens om transkulturell omvårdnad och det kan göra att vårdaren egna preferenser av vilken omvårdnad som skulle kunna hjälpa patienten att 

finns stora skillnader i tillgång till och kvalitet på sjukvården till dessa grupper. Transkulturell omvårdnad definieras som att vårda personer från en annan kulturell bakgrund. Kulturell kompetens betyder att vara medveten om sin egen kulturella kontext och möta patienter med … Transkulturell omvårdnad Det transkulturella konceptet beskrivs som förbindelsen mellan kulturer (Trans-kulturell, 2007). Jirwe et al. (2014) berättar om hur omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger skapade den första omvårdnadsteorin som utgår från transkulturella aspekter. I en intervju med Leininger i tidskriften Nursing Inactive member [2007-01-01] Transkulturell omvårdnad Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20381 [2021-03-14] transkulturell omvårdnad, professionell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad language Swedish id 2525284 date added to LUP 2012-05-04 14:25:30 date last changed 2015-12-14 13:21:11 transkulturell omvårdnad är att upptäcka och förklara kulturellt baserade omvårdnadsfaktorer som påverkar hälsa, välmående, sjukdom och död hos individer eller grupper.

Jirwe et al. (2014) berättar om hur omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger skapade den första omvårdnadsteorin som utgår från transkulturella aspekter. I en intervju med Leininger i tidskriften Nursing Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur. Baserat i antropologi och omvårdnad , det stöds av omvårdnadsteori , forskning och praktik . Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. transkulturell omvårdnad, professionell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad language Swedish id 2525284 date added to LUP 2012-05-04 14:25:30 date last changed 2015-12-14 13:21:11 Syftet med studien var att identifiera vilken specifik kunskap som sjuksköterskan behöver för att ge god omvårdnad till den muslimska patienten, då främst i det palliativa skedet.