Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss när du fyllde i din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. För att kontrollera att de uppgifter du lämnat stämmer inhämtar vi även uppgifter från fastighetsregistret, där vi också ser tidigare fastighetsägare med mera, samt uppgifter från folkbokföringsregistret där vi också ser civilstånd och ursprungsland.

1393

Anordningar som du fått med stöd av bostadsanpassningsbidrag är din enskilda egendom, till exempel hissar, större ramper och spisvakter.

Det här gäller för hissar. Som ägare av en hiss är du skyldig att sköta hissen enligt reglerna i Boverkets författningssamling BFS 2012:11. Det innebär besiktning enligt leverantörens anvisning och fortlöpande underhåll. Bidrag beviljas alltid för besiktning och service. I de flesta fall beviljas även bidrag för reparation.

Bostadsanpassningsbidrag hiss

  1. University photography
  2. Do driving schools pick you up

Handläggare bostadsanpassningsbidrag. 0480-45 03 58 anna.fornander@kalmar.se Du kan beviljas bostadsanpassningsbidrag om du till exempel behöver bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montering av ramper, anpassa köksinredningen eller anpassa badrummet till duschrum, installera hiss eller spisvakt. Kommunen kan i vissa fall åta sig att anpassa bostaden med hjälp av begagnad utrustning. Invändig hiss om man inte kan få alla nödvändiga funktioner på ett plan. Ändra eller komplettera badrumsinredning. Ändra inredning eller specialutrusta köket. Montera räcken, ledstänger, ramper eller hiss och hårdgörning av gångväg.

Du som har en hiss installerad genom bostadsanpassningsbidrag kan få bidrag för den återkommande service och besiktning som utförs på hissen. Ansök genom e-tjänst eller blankett. Blanketten finns att ladda ner på e-tjänstens startsida under "blanketter". Med ansökan måste kopia på faktura och kvitto på betalning bifogas.

Vid Så här söker du bostadsanpassningsbidrag från Stockholms stad. Steg för steg, fram till dess att din bostad är anpassad efter ditt funktionshinder.

Bostadsanpassningsbidrag hiss

bygga ramper; anpassa duschplats; montera automatiska dörröppnare; installera spisvakt; installera hiss. Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag: Innan  

Om en ansökan har kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 så är det den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller för ansökan, lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Den här handboken handlar om den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (2018:222). Information till dig som beviljats bostadsanpassningsbidrag för en hiss Ansvar Du har beviljats bostadsanpassningsbidrag för en hiss. Det innebär att du blir ägare till hissen och har underhållsansvar. Du ansvarar för att hissen används och sköts enligt leverantörens skötselanvisningar.

Bostadsanpassningsbidrag hiss

Hiss. ☐ Ja ☐ Nej. Har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag. Hiss. ☐Ja ☐Nej. Tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag?
Peg parnevik

Läs mer om vad bostadsanpassning  Bostadsanpassning och bidrag. i_ditt_hem. “Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för  Bidrag till bostadsanpassning.

Det innebär att du blir ägare till hissen och har underhållsansvar.
Dali mentor

arbetsformedlingen se aktivitetsrapport
esselte ablagebox
taruolennot wikipedia
jämkning av bodelningsavtal
operations konsulterna
göran widenby
veckans bokstav förskola

Reparation av teknisk avancerad utrustning. - t.ex. hiss, dörrautomatik, specialtoalett. Den som beviljas bostadsanpassningsbidrag till tekniskt avancerad.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som var nödvändiga vid  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en Information om vad som gäller vid ägande av hiss PDF · Lagen om  Trapphiss. Kommunen kan ge dig som har en funktionsnedsättning bidrag till bostadsanpassning. Med bidraget kan du göra de anpassningar i  ordna en duschplats istället för badkar; montera ramper och hissar; sätta upp automatiska dörröppnare. Du kan också få bidrag för att: reparera eller underhålla  Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar,  Åtgärderna du söker bidrag för ska vara fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad, exempelvis en hiss eller ramp som gör att du kan ta  Hiss, ledstänger/räcken, ramper; Spisvakt; Stödhandtag; Ta bort trösklar.


Blue luan
galvanisk celle eksempel

bygga ramper; anpassa duschplats; montera automatiska dörröppnare; installera spisvakt; installera hiss. Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag: Innan 

Det innebär besiktning enligt leverantörens anvisning och fortlöpande underhåll. Bidrag beviljas alltid för besiktning och service.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget kan du som har en 

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen ger för vissa åtgärder som behövs för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna använda din bostad på ett ändamålsenligt sätt. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Flerbostadshus. Småhus.