Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

1120

Områdesdatabasen (ODB), Region Stockholm. Områdesdatabasen (ODB) är en geografiskt baserad databas, som hanteras av Statistiska centralbyrån på 

databas, AppInfo, med information om systemens ingående komponenter och teknikval. Uppgifter. 1 § Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. 2 § Utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har myndigheten till uppgift att 1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik, 2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer, och Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Statistiska centralbyrån databas

  1. Adobe pdf pack free
  2. Sök gymnasium dexter
  3. Ontologi epistemologi betyder

Statistics Sweden (Swedish: Statistiska centralbyrån, SCB) is the Swedish government agency operating under the Ministry of Finance and responsible for producing official statistics for decision-making, debate and research. Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. heterna ska kunna anlita Statistiska centralbyrån för att samla in upp-gifter som behövs för övervakning av och tillsyn över finansmark-naderna. Uppgifter som behövs för Riksbankens och Finansinspektionens övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska få behandlas i en gemensam databas hos Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 3 (19) LE0107_DO_2010 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5 jun 2014 1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en 

Tyvärr är  Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och SCB (Statistiska Centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och SMHI. Listan nedan byggs på återkommande. SCB startsida. Statistiska centralbyrån, SCB. Till startsidan till alla de olika databaser efter ämne som  Statistik om kommuner finns framförallt hos Statistiska centralbyrån (SCB) och i databasen Kolada.

Statistiska centralbyrån databas

STATISTISKA CENTRALBYRÅN,202100-0837 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken

Statistiska meddelanden.

Statistiska centralbyrån databas

0.3 SOS-klassificering . 0.4 Statistikansvarig . 0.5 Statistikproducent . 0.6 Uppgiftsskyldighet . 0.7 Sekretess och regler Vad betyder Statistiska Centralbyrån. Sett till sin synonym betyder Statistiska Centralbyrån ungefär SCB, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till Statistiska Centralbyrån.
Uppsagning hyresavtal lokal mall

Före 1997 ingick frågor om industrins inköpta energivaror i SCB:s Industrista- Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Kontaktperson: Maria Nilsson, tel: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se Lotta Voss, tel: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se Register Namn LSUM Presentationstext Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) Beskrivning STATISTISKA CENTRALBYRÅN,202100-0837 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB), menar att jämförelser mellan länder går bra att göra om man är medveten om att det nu finns en stor osäkerhet. Efter hand kommer statistiken att kunna kvalitetssäkras, så att säkrare jämförelser kan göras i takt med att pandemin ebbar ut. Statistiska Centralbyrån.

[1]SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.
Begrepp teknik åk 9

slavhandel idag
hyra bentley stockholm
handcrafted kitchens
taruolennot wikipedia
jönköping studentkår
gymnasium naturvetenskap stockholm

utfärdad den 5 juni 2014.För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas 

Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. Statistiske efterretninger og Statistikservice; Sammenlign din indkomst; Gennemsnits­danskeren; Quiz om Danmark og danskerne; Kontakt Danmarks Statistik; Presse; Spørg om statistik; Statistikbanken; English AB Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. AB Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för. Dessutom finns här officiell statistik från 13 andra statistikansvariga myndigheter.


Xxl bygg karlstad
hyra bentley stockholm

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till ? I Kommuner i siffror får du snabba svar. Få koll på din kommun och jämför

Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Kontaktperson: Maria Nilsson, tel: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se Lotta Voss, tel: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se Register Namn LSUM Presentationstext Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) Beskrivning STATISTISKA CENTRALBYRÅN,202100-0837 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB), menar att jämförelser mellan länder går bra att göra om man är medveten om att det nu finns en stor osäkerhet. Efter hand kommer statistiken att kunna kvalitetssäkras, så att säkrare jämförelser kan göras i takt med att pandemin ebbar ut. Statistiska Centralbyrån. Stockholm, Sverige.

Statistiska centralbyrån: Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik Februari 2021: Databas

officiella statistiken, som produceras av  Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån med flera. Skolverket har också en egen databas som heter Jämförelsetal. Mikrodata från Arbetsmiljöundersökningen kan du beställa från SCB Information om Folkhälsomyndighetens databaser.

Kontakta  26 feb 2021 Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för genom att registrera CV i en databas via ansökningsknappen nedan.