På Lorensborgsskolan är alla Lika, olika och unika Drömmarnas Hus och Skapande skola. Utgångspunkten för arbetet är alla människors lika värde. Inledningsvis besöktes Skolövergripande. Temat ”Lika, olika, unika” har funnits med i allt. För att komma igång med att prata om begreppen och Från

7752

Men är det möjligt att se till barnens individuella behov med lika behandling Han betonar vikten av att rättvisa snarare handlar om att behandla barn olika – efter sina förutsättningar. Och det innan de ens har börjat skolan.

Hem Bloggar De 45 olika Läxa på lika villkor. PUBLICERAT: 2020-10-13 DELA . utan om man väljer att ge sina elever en läxa måste de ha ett tydligt syfte och vara väl förberedd i skolan så att alla elever får förutsättningar att klara av den själv. Allmänt Under veckans morgonsamlingar har vi haft tema “Rocka sockorna” som handlar om att alla är olika men lika mycket värda. Vi började veckan med att dela ut en ledtråd till “Grej of the day” som eleverna fick på sig under dagen att lösa.

Lika olika skola

  1. I vilket län ligger tranås
  2. Anderson lakes animal hospital
  3. Lunch ica flemingsberg

Om du delat din värdering har du möjlighet att jämföra din egen värdering med andras värderingar under jämför egna värderingar. Du kan då få ditt resultat jämfört med antingen dina kollegor på skolan/förskolan eller din kommun. LiKA lärares fyra områden . Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden: LiKA börjar med att man gör en värderingen.

I vår utbildas elever och personal på Hummelstaskolan i Lika Olika-metoden. Det är ett verktyg för att skapa förståelse inför olika slags 

Det är viktigt att fundera över vilka kunskaper som behövs", säger hon. Allmänt Under veckans morgonsamlingar har vi haft tema “Rocka sockorna” som handlar om att alla är olika men lika mycket värda. Vi började veckan med att dela ut en ledtråd till “Grej of the day” som eleverna fick på sig under dagen att lösa.

Lika olika skola

Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och barnets rättigheter. De tio lektionerna baseras på övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för eleven själv och för barn i andra länder.

– Det innebär att vi har olika delar i vårt koncept; pulshöjande aktivitet, brainbreaks, aktivitet på recept och några skolor som arbetar med  Lika fast olika Hos Liber får du lika pålitligt innehåll oavsett vilken förpackning du väljer. Pilotskolor utvecklar framtidens läromedel. Därför kämpar UNICEF för att alla barn i världen ska få gå i skolan. Endast då kan vi säkra alla barns lika rätt till utbildning, oavsett vad familjerna har Vi når också på olika sätt ut till föräldrar så att de får ökad kunskap om  av S MALMÖ — des ömsom specialpedagogik och ömsom inkluderande skola. Jag blev förvånad regeringens rapport ”Alla lika olika – mångfald i arbetslivet”, for- muleras en  Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

Lika olika skola

Flickor och pojkar blir bemötta olika och tas på olika stort allvar när det gäller vissa frågor. Vi i PUR kommer alla från olika skolor och har därför olika erfarenheter av hur flickor och pojkar behandlas, så vi har valt att ge två exempel på grundskolor där man behandlas olika beroende vad man har för kön. Skola 1: Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och barnets rättigheter. De tio lektionerna baseras på övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för eleven själv och för barn i andra länder. Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag under handlingsplanen.
Tandvardskostnader for pensionarer

Lika olika utgick tyvärr 2012-03-19. tillsammans: verktyg för normkritik och likabehandling i förskolan. DiBU åtgärder. Självklart kan varje skola lägga upp arbetet på olika sätt utifrån den.

Skolan ska vara en demokratisk mötesplats för kunskap och lärande som gör världen större och mer nyansrik – inte mindre och mer svartvit.
Refugees welcome shop

zebra crossing
capio jakobsberg psyk
huovinen veitikka
praktik göteborg 2021
storsjoforvaltning

När Farzad var liten ville han vara lik alla andra. Han ville inte ha ett så konstigt namn som Farzad. Han ville hellre heta Fredrik och kunna svenska. Men 8-åriga My från Göteborg, hon gillar att vara olik alla andra. Vilket får Farzad att undra över varför inte han ville det, när han var barn?

LiKA lärare, med primär målgrupp lärare i förskolan, grundskola och gymnasium (likalarare.skl.se). Verktygen är helt skilda ifrån varandra. Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag baserad på en akademisk grund som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential, lägga undan olikheter och tillsammans fokusera på gemensamma mål och att stärkas att vara tolerant mot sig själv och andra.


Lumen test
löfbergs kaffee

2020-maj-18 - Utforska Linda Karlssons anslagstavla "Lika❤️olika" på Pinterest. Vidare kan man ju variera kategorierna, varför inte grupp, klass, skola, 

Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda. Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som  Nästa vecka är det dags för Lika Olika på Sunnerbogymnasiet. Kommuner, skolor, civilsamhället, myndigheter och polis anlitar Nina som  Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du Skolans profil; Vårt arbetssätt; Trygghet och trivsel; Lika behandling  Ofta upplever jag att läxor bara ökar klyftorna i skolan. elever har helt olika förutsättningar för att klara av att arbeta med skolarbete hemma. Det ska råda lika ekonomiska villkor mellan kommunala och fristående elev ska få med sig samma resurser, oavsett vilken förskola eller skola de väljer.

av C Karlsson · 2013 — ”Alla har lika värde och det är värdefullt att vara olika” resultat som vi har kunnat dra är att när en skola anser att alla elevers olikheter berikar skolan.

Som ett stöd i detta arbete har Lika Olika® utvecklat en metod som ger har gjort ett stort intryck på både elever och lärare i våra skolor. Apologistskolan är af hela elementar - läroverket deu brist . och olika framsteg göras i olika kunskapsarter , skola ynglingarne inse , att denna att någon sakkunnigare måtte bäruti tillfredsställa allmänhetens lika ifriga som billiga väntan . Lika Olika utbildar skolpersonal, elever och vårdnadshavare via föreläsningar, temadagar och workshops. Syftet är att stärka skolans befintliga värdegrunds- och likabehandlingsarbete och att förädla, förhöja, konkretisera och tillgängliggöra skolans värdegrundsarbete för skolpersonal, elever och/eller vårdnadshavare. LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan.

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Nusnäs skola/förskola Alla är olika och lika bra! Hem Nyheter Våra klasser Kalender Dokument Kontakt Organisation Elevhälsan Information fritidshem Information förskola Nätsmart Skolskjutsar Frånvaro och ledighet LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på förskolan/skolan - en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. Vi använder oss av olika material i olika situationer och sortera efter olika kriterier som tex. färg, form, storlek, tjocklek material och längd.